Om GA Meknett AS


- Gassutstyr siden 1906.

- Sertifisert etter ISO 9001 og 14001 siden 2013.

- Moderne, fremtidsrettet og innovativ verdiskapningsbedrift, som til enhver tid tilpasser seg markedets behov.

- Totalleverandør av produkter (konsept/pakker), gassbasert, som gjør brukerne bevisst effektive gjennom fokus på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

- Største gasselskaper og annen industri som primærkunder.

- Ca 60% indirekte eksport gjennom nøkkelkunder som Linde, Praxair etc.

- Kunde- og brukerorientert.

- Utvikler nye produkter og tekniske løsninger sammen med våre kunder, lang tids know-how og solid kompetanse videreført fra NORGAS-tiden.

- Internasjonalt kjente samarbeidspartnere.

- Dynamisk organisasjon med entusiastiske medarbeidere, som hele tiden bidrar til optimale løsninger for våre kunder.

- Automatisert produksjon i norskt miljø.
I siste kvartal 2007 flyttet vi til et eget bygg på Skytta i Nittedal Kommune. Et moderne industribygg, som gir våre kunder enda bedre service og logistikkfordeler.