Kunder / Samarbeidspartnere


Gasselskapene er definitivt blant våre største kunder og blir hele tiden viktigere for GA i nytenkning og produktutvikling. En betydelig del av arbeidet for stadig forbedringer gjør vi nettopp i nært samarbeid med selskapene.

Viktige produkter er GA’s Rørslynger (Pigtails) som forbinder gassflasker. Videre skal nevnes GA’s fyllesystemer til gassflasker.

Service på GA utstyr i Gassfabrikkene (industrigass og gass for medisinsk bruk) er underlagt strenge regler. Derfor inngår GA tidsbaserte avtaler med selskapene for kontroll og utskifting av fyllesystemene, med slanger og Pigtails. Dette gjelder eksisterende fabrikker. Når GA’s utstyr blir installert i nye fabrikker, etableres de samme avtaler. Når det gjelder AGA, er GA leverandør til fabrikkene i Norden og Baltikum.