Eksport


Gassarmatur eksporterer ca. 60%

Det meste av eksporten foregår gjennom våre internasjonalt kjente kunder og samarbeidspartnere.

Eksporten vil bli viktigere og viktigere i fremtiden. Med en god frekvens av produktutvikling og nye anvendelsesområder for produktene og i sterkere grad produktpakker (konsept), forbereder vi således inngang i nye eksportmarkeder.

I Sverige opprettet vi et salgskontor sommeren 2006. Stefan Wahlund er også GA’s salgs- og kundeansvarlig for Nord-Europa.

Stefan Wahlund
Tlf: +46 72 574 72 32
stefan@gassarmatur.no